دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - تماس با ما-دفترچه تلفن-دانشکده ها-علوم پایه
 دانشکده علوم پایه

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

دفتر ریاست

474

44865777

44865767

پژوهش

-

44865848

-

رئیس آموزش

475

44865797

-

فارغ التحصیلان

477

-

-

اداره آموزش

476

-

-

کتابخانه

487

-

-

گروه زمین شناسی

483

44865757

-

گروه ریاضی و آمار

482

44865053

-

گروه هواشناسی

481

-

-

گروه شیمی

480

44865001

-

اتاق اساتید شیمی

498

-

-

گروه زیست جانوری

465

-

-

گروه تخصصی زیست

478

44865939

-

گروه زیست گیاهی

479

44865323

-

گروه زیست­شناسی

518

-

-

گروه ریاضی

430

44865320

-

سمعی بصری

458

44865727

-

دفتر ارتباطات

459

44865717

-

ریاست دفتر فرهنگ

507

44865020

-

دفتر فرهنگ

506

-

-

اداره ترابری

 

44865398

 

رئیس اداره خدمات

455

44866010

 

تدارکات

504

44866020

 

امور مالی

451

44865051

 
 


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.