دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - تماس با ما-دفترچه تلفن-دانشکده ها-مهندسی پزشکی
دانشکده مهندسی پزشکی

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

ریاست دانشکده

32

44440506

44440505

دفتر فرهنگ اسلامی

30

44474318

-

فاکس دانشکده (مستقر در تلفنخانه)

-

-

44474319

مدیران گروههای تحصیلات تکمیلی

16

44474320

-

تلفنخانه

صفر

44474321-3

-

اتوماسیون تغذیه (متصل به دستگاه پوز جهت شارژ کارت غذا)

12

44474324

-

مدیریت پژوهش

46

44475325

-

کنترل کلاسها (اتاق اساتید)

16

44474326

-

امور مالی

41

44474327

-

مدیران گروههای کارشناسی

18

44474328

-

حفاظت

11

44474329

-

آموزش (اتاق کارشناسان آموزش و بایگانی)

31

44474330

-

آموزش (اتاق رئیس آموزش، فارغ التحصیلان، خدمات ماشینی)

17

44474331

-نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.