دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - تماس با ما-دفترچه تلفن-دانشکده ها-علوم انسانی و اجتماعی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

دفتر دانشکده

212

44865160

44865216

ریاست آموزش

374

44865139

-

کارشناسان آموزش

272

-

-

پژوهش

275

44865168

-

گروه تنظیم خانواده

283

44865201

-

بایگانی دانشکده و خدمات کامپیوتر

334

-

-

کتابخانه دانشکده

410

-

-

گروه تربیت بدنی

316

-

-

گروه روان­شناسی

330

-

-

گروه تاریخ و باستان­شناسی

401

-

-

گروه ارتباطات علوم اجتماعی و جغرافیا و کتابداری

317

-

-

گروه مشاوره

263

-

-

 


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.