دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - تماس با ما-دفترچه تلفن-مراکز تحقیقاتی-مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما
مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما
 

نام قسمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

نمابر

ریاست مرکز

-

44869624

 

معاونت مرکز

-

44869625

-

دفتر ریاست

214

44869627-28

-

رئیس امور عمومی

222

44869641

-

حمید رضا یوسفی

230

44869630

-

تلفنخانه

صفر-200

44869631-9

44869645

-

خانم عبدالهی

254

44869629

-

دبیر خانه

232

44869642

-

مدیر گروه فیزیک مهندسی

247

44869643

-

حفاظت

245

44869644

-

مدیر گروه فیزیک مقطع ارشد

209

44869646

-

اتوماسیون تغذیه

243

44869647

-

آزمایشگاه فیزیک مدرن

254

44869648

-

مدیر گروه فیزیک مقطع کارشناسی

301

44869649

-

دفتر فرهنگ اسلامی

290

44869650

-

آموزش

309

44869651

-

مدیر گروه فیزیک مقطع دکتری

303

44869652

-

پژوهش

223

44869653

-

مدیر پژوهش

250

44869654

 

گروه کامپیوتر فنی و مهندسی

310

44869655

 

گروه مهندسی هسته ای

306

44869656

 

اطاق اساتید

308

44869713

 

دفتر بسیج

291

44869944

 نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.