دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - ریاست-اداره کل امور بین الملل
مدیر کل امور بین الملل


نام و نام خانوادگی : دکتر حمیدرضا غفارزاده

رشته تحصیلی : مطالعات توسعه شهری
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.