دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - ریاست-ریاست واحد

 دکتر علی عباسپور طهرانی فرد

تحصیلات : دکتری مهندسی انرژی هسته ای

مرتبه علمی: استاد 

پست الکترونیکی: ravabetsr@srbiau.ac.ir 


  نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.