دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - ریاست-اداره کل حوزه ریاست
مدیر کل حوزه ریاست


نام و نام خانوادگی : دکتر مجید قدسی حسن آباد

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیارنشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.